REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
AL REGIEI AUTONOME MUNICIPALE "RAM" BUZAU


               Regia Autonoma Municipala „RAM” RA Buzau are calitatea de producator, transportator, distribuitor si furnizor, intr-un cuvant operator, de energie termica la nivelul municipiului Buzau.
               In acest sens, conform dispozitiilor art. 2 lit. f), art 76 alin. (1) si art. 79 din Regulamentul privind acordarea licentelor in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 745/2007, Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, a analizat documentatia nr. 1.409/20.02.2008 (inregistrat la RAM Buzau) si nr. 1.401/21.02.2008 (inregistrat la ANRSC) depusa de unitatea noastra in vederea modificarilor licentelor emise de A.N.R.E.
             Astfel, in temeiul art.4 alin (4) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice – A.N.R.S.C., aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 671/2007, a emis ORDINUL nr. 291 din data de 19.05.2008 prin care se aproba eliberarea licentei clasa 2 pentru serviciul public de alimentare cu energie termica, cu exceptia producerii energiei termice in cogenerare.
             Avand in vedere ca unitatea noastra are in administrare si CT 3 care este prevazuta cu un grup de cogenerare, in anul 2005 Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei a acordat in temeiul art. 9 alin. (6) si art. 11 alin. (2) lit. b) din Legea energiei electrice nr. 318/2003, al Regulamentului pentru acordarea licentelor si autorizatiilor in sectorul energiei electrice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 540/2004, cu modificarile ulterioare, Licenta nr. 676 pentru producerea de energie electrica din 8 iunie 2005.
            Deasemeni, in temeiul art. 3, alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 20/1992, modificata si aprobata prin Legea nr. 11/1994 cu modificarile si completarile ulterioare precum si in baza art. 2, pct. D) din H.G. nr. 193/2002, privind organizarea si functionarea BRML, cu modificarile si completarile ulterioare, Regia Autonoma Municipala „RAM” RA Buzau este autorizata sa efectueze verificari metrologice periodice si dupa reparare sau modificare asupra mijloacelor de masurare.
            La toate licentele si autorizatiile primite au fost atasate conditiile asociate pe baza carora s-au eliberat acestea, conditii pe care unitatea noastra trebuie sa le respecte precum si capitole speciale cu referire la controalele efectuate de autoritati, sanctiuni si suspendare/retragere/modificare de licente.
            In conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, Legii serviciului public de alimentare cu energie termica nr. 325/2006, ale art. 303 ale Ordinului nr. 91/2007 al presedindelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice pentru aprobarea Regulamentului – cadru al serviciului public de alimentare cu energie termica, prin Hotararea Consiliului Local Municipal Buzau nr. 225/27.09.2007 s-a aprobat regulamentul propriu de furnizare energie termica.
            Regulamentul reglementeaza desfasurarea activitatilor specifice serviciilor publice de alimentare cu energie termica utilizata pentru incalzire si prepararea apei calde de consum, respectiv producerea, transportul, distributia si furnizarea energiei termice in sistem centralizat, in conditii de eficienta si la standarde de calitate, in vederea utilizarii optime a resurselor de energie si cu respectarea normelor de protecti a mediului, precum si relatiile dintre operator si utilizator.